Karir Egy Maulana Gemilang Setelah Juarai Liga Polandia